Вступні випробування

ПРОГРАМОВІ ВИМОГИ ТА БАЗА ТЕСТІВ ДЛЯ ВСТУПНИХ ВИПРОБУВАНЬ

ОР “Бакалавр”
ОР “Магістр”
Програма вступного випробування з міжнародної економіки

(для прийому вступників на другий (третій) курс (з нормативним терміном навчання на вакантні місця) або на перший курс (зі скороченим терміном навчання) за умови вступу на неспоріднену спеціальність у межах вакантних місць ліцензованого обсягу)

Програма фахового вступного випробування з міжнародних  економічних відносин

(для зарахування на навчання за ступенем магістра)

Програма додаткового вступного випробування з економіки

(для зарахування на навчання за ступенем магістра, на основі бакалавра за неспорідненою спеціальністю)

Тестові завдання з міжнародної економіки
Тестові завдання з міжнародних економічних відносин
Тестові завдання з економіки
1-й рівень складності 2-й рівень складності  1-й рівень складності 2-й рівень складності 1-й рівень складності 2-й рівень складності