Можливості працевлаштування

   В сучасних умовах розвитку світової економіки як форми глобальних суспільних відносин, фахівці з спеціальності 292 «Міжнародні економічні відносини», виступають “оплотом” для економічних інтересів будь-якої країни чи компанії на міжнародному рівні.
В сучасному світі в умовах масштабної транснаціоналізації та глобалізації, присутність на вітчизняному ринку зарубіжних компаній та представництв стає все невід’ємним атрибутом ефективності національної економічної системи. Економіка України інтегрується до світової економічної спільноти, вона все глибше і глибше поринає в глобальні процеси переміщення товарів, капіталу, інновацій, інтелекту та робочої сили вцілому. Саме тому, для вилучення найбільшої корисності з цих процесів,  вітчизняну економіку необхідно доповнити якісною роботою фахівців саме з спеціальності 292 «Міжнародні економічні відносини». Розуміння і прагнення до реалізації перспектив сучасних економічних тенденцій як для окремої країни так і для певної компанії сьогодні набрало масштабного та сталого характеру, тому попит на підготовлених фахівців в цей сфері стрімко зростає.

 

Вектори професійної діяльності

 

    Фахівці з міжнародних економічних відносин мають одночасно декілька перспективних напрямів працевлаштування.  Випускники спеціальності  292 “Міжнародні економічні відносини”,  можуть працювати в:

  • центральних органах державної влади;
  • місцевих органах державної влади та самоврядування;
  • міжнародних підприємствах, установах, організаціях різних сфер діяльності;
  • представництвах транснаціональних корпорацій, спільних підприємствах і підприємствах з іноземним капіталом;
  • міжнародних економічних міжурядових і неурядових організаціях;
  • інтернаціональних бізнес-структурах всіх сфер економіки України та інших країн;
  • вищих навчальних закладах, академічних установах України та зарубіжних країн;