Міжнародні економічні відносини

ХАРАКТЕРИСТИКА СПЕЦІАЛЬНОСТІ

МІЖНАРОДНІ ЕКОНОМІЧНІ ВІДНОСИНИ

Загальні відомості

Галузь знань: 29 «Міжнародні відносини»
Спеціальність 292 “Міжнародні економічні відносини”
Рівень вищої освіти перший (бакалаврський) другий (магістерський)
Кваліфікація Економіст-міжнародник Економіст-міжнародник, перекладач, викладач
Випускова кафедра Кафедра міжнародних економічних відносин

 

Опис спеціальності

Потреба в підготовці фахівців з спеціальності 292 «Міжнародні економічні відносини» викликана докорінними змінами соціально-економічного середовища України, активізацією євроінтеграційних процесів, поглибленням міжнародного економічного співробітництва та структурною переорієнтацією експортно-імпортної діяльності вітчизняних суб’єктів підприємництва, які відбулися на зламі 2013-2014 років в результаті «Революції гідності». Дана спеціальність має особливе значення для Івано-Франківської області, де ключовим пріоритетом міжнародного співробітництва є поглиблення співробітництва з ЄС, а з моменту підписання і ратифікації Угоди про Асоціацію між Україною і ЄС, воно вийшло на кардинально новий рівень. Івано-Франківська область має потужний досвід міжрегіональної співпраці з регіонами ЄС в сфері освоєння і реалізації проектів транскордонного та єврорегіонального співробітництва, при чому масштаби такої діяльності постійно зростають.

Міжрегіональна співпраця з європейськими партнерами надає області широкі можливості щодо налагодження тісних зв’язків в сфері реалізації економічного та інвестиційного потенціалу краю; запозичення досвіду у сфері ведення бізнесу, а також впровадження сучасних методів виробництва з допомогою новітніх технологій. Саме тому виникає потреба в спеціалістах, які добре знають тенденції та аналізують закономірності розвитку світового ринкового середовища, а також майстерно володіють навиками ведення ділових переговорів.

Головною метою підготовки фахівців у галузі міжнародних економічних відносин є отримання фундаментальних знань з теорії та практики розвитку світового господарства, міжнародної торгівлі товарами та послугами, міжнародного руху капіталів, робочої сили та інтелектуальної власності, міжнародних фінансів.

Для реалізації відповідної мети студенти повинні оволодіти навиками щодо:

– забезпечення підготовки прийняття економічних рішень у міжнародних відносинах;

– підготовки аналітичних документів для державних структур та дипломатичних установ;

– розробки стратегій побудови іміджу та бренду країни або компанії;

– аналізу та популяризації зовнішньоекономічних інтересів;

– розробки політики національної та економічної безпеки;

– проведення моніторингу ринкового середовища на національному та міжнародному рівні;

– забезпечення економічної  ефективності підприємництва  в компаніях, що здійснюють зовнішньоекономічну діяльність.