Викладацький склад

Михайлишин Лілія Івіанівна – завідувач кафедри міжнародних економічних відносин Прикарпатського національного університету імені Василя Стефаника, доктор економічних наук, академік Академії економічних наук України, доцент.

 Народилася 27 листопада 1981 р. в смт. Брошнів-Осада Рожнятівського району Івано-Франківської області.

У 2004 році закінчила з відзнакою Тернопільську академію народного господарства (зараз Тернопільський національний економічний університет), отримала диплом магістра з міжнародної економіки, спеціалізаціяЄвропейська економіка.

У 2011 році захистила кандидатську дисертацію на тему: «Транснаціоналізація економічної діяльності  в умовах глобалізації» та здобула науковий ступінь кандидата економічних наук зі спеціальності 08.00.02 –  Світове господарство та міжнародні економічні відносини. В 2013 році отримала вчене звання доцента кафедри міжнародної економіки та прикріплена як здобувач кафедри міжнародної економіки в докторантурі ДонНУ з метою захисту докторської дисертації.

В  2016 році  захистила дисертацію на тему: «Системна трансформація інноваційного забезпечення транснаціоналізації світової економіки»  та здобула науковий ступінь доктора економічних наук зі спеціальності 08.00.02  – Світове господарство та міжнародні економічні відносини.

З 2004 по 2017 рік працювала на посадах заступника директора з комерційної діяльності в Приватно-орендній агрофірмі «Нове життя», заступника декана економічного факультету, заступника завідувача кафедри фінанси ПВНЗ «Івано-Франківський Університет права імені Короля Данила Галицького (на той час ПВНЗ Івано-Франківський інститут права економіки і будівництва), в.о. завідувача кафедри міжнародної економіки, маркетингу і менеджменту Івано-Франківського навчально-наукового інституту менеджменту Тернопільського національного економічного університету, а в період з жовтня 2013 року по червень 2015 року додатково займала посаду заступника директора інституту.

З травня 2017 року завідувач кафедри міжнародних економічних відносин Прикарпатського національного університету імені Василя Стефаника.

В 2010 році додатково здобувала другу вищу освіту за напрямом «Правознавство» у ПВНЗ «Івано-Франківський університет права імені Короля Данила Галицького. Отримала диплом магістра з відзнакою (захистила магістерську роботу на тему: «Правове регулювання транснаціоналізації економічної діяльності в умовах глобалізації»). В 2014 році отримала диплом спеціаліста з менеджменту організацій і адміністрування у Тернопільському національному економічному університеті. В 2017 році обрана академіком Академії економічних наук України зі спеціальності Міжнародні економічні відносини.

Є автором 76 наукових та навчально-методичних праць. Автор однієї та співавтор 2-х монографій.

Сфера наукових інтересів: транснаціоналізація світової економіки, ресурсні і інноваційні трансформації світової економіки в умовах транснаціоналізації, процеси інтернаціоналізації та інтеграції в глобальній економічній системіУкраїна в системі глобальних економічних відносин.

 

Калініна Світлана Петрівна – професор (погодинник) кафедри міжнародних економічних відносин Прикарпатського національного університету імені Василя Стефаника, доктор економічних наук, академік Академії економічних наук України, професор.

Закінчила Донецький державний університет за спеціальністю «Економіка праці» (з 2000р. – Донецький національний університет). Протягом  1989-2016рр. працювала в зазначеному університеті (в 2014р. Донецький національний університет МОН України переміщено до м. Вінниця).

2016р. працює на посаді професора кафедри управління персоналом та економіки праці Інституту підготовки кадрів ДЦЗУ.

У 1997р. захистила кандидатську дисертацію за спеціальністю 08.09.01 – демографія, економіка праці, соціальна економіка і політика, у 2007р. –  докторську дисертацію за спеціальністю 08.09.01 – демографія, економіка праці, соціальна економіка і політика.

У 2001р. присвоєно вчене звання доцента кафедри управління трудовими ресурсами, у 2013р. – вчене звання професора кафедри управління персоналом та економіки праці.

Паралельно з  роботою в Донецькому національному університеті  протягом 2002-2014рр. очолювала систему розвитку персоналу управлінських кадрів ПрАТ «Донецьсталь – Металургійний завод» (м. Донецьк) – керувала роботою Школи менеджерів компанії.

Є автором концепції та керівником розробки Комплексної програми управління людськими ресурсами  ПрАТ «Донецьсталь – Металургійний завод» (м.Донецьк), за результатами якої отримано ряд авторських свідоцтв.

Приймала участь у міжнародних проектах за програмами TACIS ТEMPUS, REAP, а також у міжнародному проекті DFID (Міністерства Великобританії у справах міжнародного розвитку).

Є засновником єдиної в Україні наукової школи з проблем міжнародного ринку праці, створеної на стику спеціальностей 08.00.07 – демографія, економіка праці, соціальна економіка і політика та 08.00.02 – світове господарство і міжнародні економічні відносини. Під науковим керівництвом Калініної С.П. захищено 7 кандидатських дисертацій.

Протягом 2001-2016рр. виконувала обов’язки вченого секретаря, заступника голови спеціалізованої вченої ради Д.11.051.03 у Донецькому національному університеті  (м. Вінниця).

В 2011р. нагороджена нагрудним знаком МОН України «За наукові досягнення».

Сфера наукових інтересів: розвиток і трансформація міжнародного та корпоративних ринків праці, формування інтелектуальної складової економічного розвитку.

Опубліковано більше 100  наукових праць, з них 2 особисті монографії,  8 монографій у співавторстві, 20 навчально-методичних робіт.

 

Сталінська Олена Вікторівна – професор кафедри міжнародних економічних відносин Прикарпатського національного університету імені Василя Стефаника, доктор економічних наук, академік Академії економічних наук України, професор.

Народилася 24 лютого 1976 р.

У 1998 році закінчила з відзнакою Донецький державний університет, за спеціальністю «Економічне і соціальне планування», кваліфікація «Економіст».

У 2002 році захистила кандидатську дисертацію  зі спеціальності 08.06.02 –  Підприємництво, менеджмент та маркетинг. В 2006 році отримала вчене звання доцента кафедри економіки підприємства та прикріплена як докторант Інституту економіки промисловості НАН України, м. Донецьк.

В  2013 році  захистила дисертацію на тему: «Стратегічне управління металургійними підприємствами на принципах сталого розвитку»  та здобула науковий ступінь доктора економічних наук зі спеціальності 08.00.04 «Економіка та управління підприємствами (за видами економічної діяльності)».

З 2001 по 2017 рік працювала на посадах: асистента кафедри економіки підприємства економічного факультету Донецького національного університету, старшого викладача кафедри економіки підприємства економічного факультету Донецького національного університету, доцента кафедри економіки підприємства економічного факультету Донецького національного університету, фінансового консультанта міжнародного брокерського концерну OC Occident Holding ТОВ «Євролайф Україна, професора кафедри економіки підприємства економічного факультету Донецького національного університету, виконуючої обов’язки завідувача кафедри економіки підприємства економічного факультету Донецького національного університету, м. Вінниця, декана факультету економіки та менеджменту Міжнародного гуманітарного університету, професора кафедри економіки підприємства та організації підприємницької діяльності Одеського національного економічного університету.

З квітня 2018 року професор кафедри міжнародних економічних відносин Прикарпатського національного університету імені Василя Стефаника.

Член Спеціалізованої вченої ради Д 11.051.03 для захисту дисертацій на здобуття наукового ступеня доктора (кандидата) наук за спеціальністю 08.00.02 – світове господарство та міжнародні економічні відносини та 08.00.07 – демографія, економіка праці, соціальна економіка і політика у Донецькому національному університеті (ДонНУ) до 2016 р.

Член Спеціалізованої вченої ради Д 41.055.03 Одеського національного економічного університету для захисту дисертацій на здобуття наукового ступеня кандидата наук за спеціальністю 08.00.04 «Економіка та управління підприємствами (за видами економічної діяльності), з 2017 р.

Член редакційної колегії наукових журналів: «Економічний вісник Запорізької державної інженерної академії», м. Запоріжжя; наукового вісника Міжнародного гуманітарного університету, серія: «Економіка і менеджмент», м. Одеса.

Член робочої групи з розробки Стратегії міста Подільська Одеської області до 2025 р.

Є автором 70 наукових та навчально-методичних праць. Автор однієї монографії.

Сфера наукових інтересів: стратегічне управління підприємством, сталий розвиток сучасного підприємництва, вплив процесів глобалізації, інтернаціоналізації та інтеграції на сферу підприємництва України.

 

Когут-Ференс Оксана Ігорівна    кандидат економічних наук, старший викладач кафедри міжнародних економічних відносин Прикарпатського національного університету імені Василя Стефаника.

Народилася в 1989 р. в м. Миколаєві Львівської області. У 2011 р. закінчила Львівський національний університет  ім. І. Франка факультет міжнародних відносин, отримавши диплом магістра з відзнакою за спеціальністю «Міжнародні економічні відносини» та кваліфікацією «Економіст-міжнародник. Перекладач».

У 2015 році  успішно закінчила відділ аспірантури та докторантури Львівського національного університету  ім.  І. Франка, захистила кандидатську дисертацію на тему «Економічний аналіз монополізації світового ринку нафти» та здобула науковий ступінь кандидата економічних наук зі спеціальності 02.08.00 «Світове господарство та міжнародні економічні відносини».

З листопада 2014 по вересень 2017 року працювала в ТзОВ «Калуш-транс» на посаді Першого заступника директора, з лютого 2017 року за сумісництвом доцент кафедри Міжнародних відносин Прикарпатського національного університету імені Василя Стефаника

З вересня 2017 року старший викладач кафедри міжнародних економічних відносин Прикарпатського національного університету імені Василя Стефаника та за сумісництвом Перший заступник директора ТзОВ «Калуш-транс».

Є автором 6 наукових праць. Мови: англійська, німецька, хорватська.

Сфера наукових інтересів: світовий ринок енергетики, монополізація нафтового ринку, динаміка розвитку енергетики на мікро та макро рівнях, перспективи розвитку альтернативної енергетики та її місце в енергокомплексі України.

 

 

Коровчук Юрій Іванович  старший викладач кафедри міжнародних економічних відносин Прикарпатського національного університету імені Василя Стефаника.

Народився в 1987 р. в с. Ільці Верховинського району Івано-Франківської області. У 2009 р. Закінчив ПВНЗ «Івано-Франківський Університет права імені Короля Данила Галицького, отримавши диплом магістра з відзнакою за  напрямом «Фінанси» і спеціалізацією «Місцеві фінанси».

У 2015 році вступив до аспірантури Тернопільського національного економічного університету за рахунок державного замовлення без відриву від виробництва при кафедрі міжнародного бізнесу і туризму. З вересня 2017 року переведений до аспірантури Маріупольського державного університету за спеціальністю 08.00.02 – світове господарство і міжнародні економічні відносини.

З 2009 по 2017 рік працював на посаді викладача кафедри «Фінанси»  Івано-Франківського Університету права імені Короля Данила Галицького та старшого викладача кафедри міжнародної економіки, маркетингу і менеджменту Івано-Франківського навчально-наукового інституту менеджменту Тернопільського національного економічного університету.

З вересня 2017 року старший викладач кафедри міжнародних економічних відносин Прикарпатського національного університету імені Василя Стефаника.

В 2017 році додатково здобував другу вищу освіту за напрямом «Управління фінансово-економічною безпекою» у Тернопільському національному економічному університеті. Отримав диплом магістра з відзнакою (захистив магістерську роботу на тему: «Державні закупівлі та тендерне законодавство в Україні»).

Є автором 10 наукових праць.

Сфера наукових інтересів: міграційні процеси й глобальні проблеми світової економіки, ресурсні трансформації світової економіки, економіка України в системі міжнародних економічних відносин, розвиток лісової промисловості України та Карпатського регіону в умовах посилення євроінтеграційних процесів.

 

Благун Семен Іванович – старший викладач кафедри міжнародних економічних відносин Прикарпатського національного університету імені Василя Стефаника.

Народився 1993 року в місті Івано-Франківську. Навчався в природничо-математичному ліцеї. Вступив на навчання в Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника на економічний факультет, який закінчив з відзнакою за спеціальністю «економічна кібернетика» (2015). Після чого вступив в аспірантуру при Прикарпатському національному університеті імені Василя Стефаника за спеціальністю «08.00.11 – математичні методи, моделі та інформаційні технології в економіці».

Автор понад 10 наукових праць.

Сфера наукових інтересів: глобальний ринок фінансових послуг, курси валют, міжнародні валютні ринки, моделювання фінансових процесів крізь призму міжнародної кооперації.