Методичне забезпечення теоретичної підготовки студентів

Інформаційні кейси навчальних дисциплін, які викладаються для студентів ОР  “Бакалавр”

зі спеціальності 292 “Міжнародні економічні відносини”

в 2021-2022 навчальному році

Семестр №/тип ОК Назва дисципліни Силабус з дисципліни Вид підсумкового контролю
Вступникам 2021 року
1-ий 1.О Економіка зарубіжних країн Завантажити екзамен
2.О Економічна теорія Завантажити екзамен
3.О Вступ до спеціальності МЕВ Завантажити екзамен
4.О Українська мова за професійним спрямуванням Завантажити екзамен
5.О Історія української культури Завантажити залік
6.О Теорія міжнародних відносин Завантажити залік
7.О Методика викладання в вищій школі та організація наукових досліджень Завантажити залік
8.О Іноземна мова з спеціальності Завантажити /наступний семестр/
9.В Базовий курс з іноземної мови Завантажити залік
2-ий 1.О Міжнародний бізнес Завантажити екзамен
2.О Міжнародна макроекономіка Завантажити екзамен
3.О Менеджмент і маркетинг в міжнародному бізнесі Завантажити екзамен
4.О Іноземна мова з спеціальності Завантажити екзамен
5.О Міжнародна економічна діяльність України Завантажити залік
6.О Міжнародна інформація Завантажити залік
7.О Ділові комунікації Завантажити залік
8.В Основи комунікації іноземною мовою Завантажити залік
9.О Друга іноземна мова Завантажити (Французька) / Завантажити (Німецька) / Завантажити (Іспанська) /наступний семестр/
Вступникам 2020 року
3-й семестр (2021-2022 н.р.)


1.О Міжнародна мікроекономіка Завантажити   
2.О Друга іноземна мова Завантажити (Французька) / Завантажити (Німецька) / Завантажити (Іспанська) екзамен
3.О Економіка підприємства Завантажити  екзамен
4.О Інформаційні системи і технології в сфері МЕВ  Завантажити екзамен
5.О Політологія  Завантажити залік
1-2.ВЕкономічна теорія (англ.мовою) Завантажити  залік
Математика для економістів Завантажити залік
Країнознавство Завантажити  залік
Фінанси ЗЕД Завантажити залік
Кон’юктура міжнародних ринків товарів та послуг Завантажити  залік
Біржова діяльність та міжнародна торгівля Завантажити  залік
Дипломатична і консульська служба Завантажити  залік
Історія економічних вчень Завантажити  залік
Правове регулювання економіки та ВЕЗ Завантажити  залік
Бізнес-планування Завантажити  залік
Етика бізнесу Завантажити залік
Психологія і філософія бізнесу Завантажити  залік
3.В Бізнес-курс з іноземної мови Завантажити  залік


4-й семестр (2021-2022 н.р.)

1.О ЗЕД підприємства  Завантажити екзамен
2.О Правове регулювання МЕВ Завантажити  екзамен
3.О Іноземна мова з спеціальності Завантажити  екзамен
4.О Економічна інтеграція та глобальні проблеми сучасності Завантажити залік
1-3.ВМакроекономіка (англ.мовою) Завантажити  залік
Теорія ймовірностей та математична статистика Завантажити  залік
Міжнародні стратегії економічного розвитку Завантажити залік
Зовнішньоекономічні операції Завантажити  залік
Митна справа Завантажити залік
Міжнародне інвестування Завантажити  залік
Ділові переговори в міжнародному бізнесі Завантажити залік
Економічна історія світу Завантажити  залік
Правові основи міжнародної економічної діяльності Завантажити залік
Грантова діяльність в сфері МЕВ Завантажити  залік
Риторика та ораторське мистецтво Завантажити  залік
Психологія управління Завантажити  залік
5.О Друга іноземна мова Завантажити (Французька) / Завантажити (Німецька) / Завантажити (Іспанська) /наступний семестр/
Вступникам 2019 року
3-й семестр 1.О Українська мова (за професійним спрямуванням) Завантажити залік
2.О Теорія міжнародних відносин Завантажити екзамен
3.О Іноземна мова (англійська) Завантажити екзамен
4.О Друга іноземна мова
Завантажити (Польська) / Завантажити (Французька) / Завантажити (Німецька) / Завантажити (Іспанська) залік
5.В Міжнародний бізнес Завантажити залік
Міжнародні відносини та світова політика Завантажити залік
6.В Інформаційні системи і технології в сфері МЕВ Завантажити екзамен
Міжнародна інформація Завантажити екзамен
7.В Міжнародне економічне право Завантажити залік
Комерційне право зарубіжних країн Завантажити залік
4-й семестр 1.О Історія української культури Завантажити залік
2.О Іноземна мова (англійська) Завантажити екзамен
3.О Друга іноземна мова
Завантажити (Польська) / Завантажити (Французька) / Завантажити (Німецька) / Завантажити (Іспанська) екзамен
4.О Політологія Завантажити залік
5.О Зовнішньоекономічна діяльність підприємства Завантажити екзамен
6.В Міжнародний економічний аналіз Завантажити залік
Міжнародна статистика Завантажити залік
7.В Дипломатична і консульська служба Завантажити залік
Кон’юктура світового ринку товарів та послуг Завантажити залік
5-й семестр (2021-2022 н.р.)
1.В
Теорія та практика перекладу Завантажити залік
Трансформаційна економіка Завантажити  залік
2.В
Митна справа Завантажити  залік
Міжнародні комерційні угоди Завантажити  залік
6-й семестр (2021-2022 н.р.)

1.В Теорія та практика перекладу Завантажити екзамен
Міжнародні валютні та фондові ринки Завантажити  екзамен
2.В
Третя іноземна мова Завантажити  залік
Управління міжнародною конкурентоспроможністю підприємства Завантажити залік
Вступникам 2018 року
7-й семестр (2021-2022 н.р.) 
1.В


Третя іноземна мова Завантажити залік
Фінанси підприємств та політика ТНК Завантажити залік
Міжнародні розрахунки Завантажити залік
2.В


Міжнародний страховий та банківський бізнес Завантажити  залік
Міжнародні транспортні перевезення Завантажити  залік
Теорія та практика перекладу Завантажити  залік
8-й семестр (2021-2022 н.р.)
1.В

Третя іноземна мова Завантажити  екзамен
Кроскультурний менеджмент Завантажити  екзамен
2.В


Теорія та практика перекладу Завантажити  екзамен
Управління проєктами в міжнародних відносинах Завантажити  екзамен
Бренд-менеджмент Завантажити  екзамен

Примітка:

                 О – обов’язкові дисципліни;

                В – дисципліни вільного вибору студента