Наукова робота викладачів

Відомості про результати наукової діяльності викладачів кафедри

Характеристика Підтвердження
Публікації SC i WoS 2018-2019  -переглянути-
Публікації SC i WoS 2019-2020 -переглянути-

 

Апробація результатів наукової діяльності викладачів кафедри та видавнича діяльність

Автор Характеристика Документ-підтвердження
Коровчук Юрій Іванович Дисертаційне дослідження на тему: «Трансофрмація трудоресурсного забезпечення світової економіки в умовах глобалізації» -переглянути-
Дідченко Оксана Ігорівна Науковий твір “Методологія визначення ефективності експорту технологій” -переглянути-
Михайлишин Ліля Іванівна Монографія -переглянути-
Зварич Олена Ігорівна Монографія -переглянути-
Михайлишин Ліля Іванівна, Коровчук Юрій Іванович Колеквна Монографія -переглянути-
Михайлишин Лілія Іванівна, Мариненко Наталія Юріївна Колеквна Монографія -переглянути-
Калініна Світлана Петрівна, Коровчук Юрій Іванович Колеквна Монографія -переглянути-
Вівчар Оксана Іванівна Монографія -переглянути-
Михайлишин Лілія Іванівна Колективна монографія -переглянути-

 

Періодичні видання

Назва Характеристика  Доступ
Актуальні проблеми розвитку економіки регіону. Науковий журнал включено до переліку фахових видань України, в яких можуть публікуватися результати дисертаційних робіт на здобуття наукових ступенів доктора і кандидата наук (постанови Президії ВАК України № 1-05/1 від 18.01.2007 р. і № 1-05/2 від 10.03.2010 р., наказ Міністерства освіти і науки України від від 09.03.2016 № 241). Відповідно до Наказу Міністерства освіти і науки України від 24.09.2020 №1188 журнал включено до категорії «Б». http://lib.pnu.edu.ua/nayk-pny.php