Пропозиції щодо покращення Освітньої програми 292 “Міжнародні економічні відносини”

Процес внесення пропозицій і зауважень вдосконалення навчального процесу і освітньої програми

292 Міжнародні економічні відносини.

 

 

Таблиця 1

Роботодавцям Випускникам

Студентам

АНКЕТА

для опитування роботодавців з спеціальності 292 “Міжнародні економічні відносини”

АНКЕТА

для опитування випускників з спеціальності 292 “Міжнародні економічні відносини” 

АНКЕТА

для опитування здобувачів вищої освіти щодо якості викладання на спеціальності 292 “Міжнародні економічні відносини” 

З ПРОПОЗИЦІЯМИ ТА ЗАУВАЖЕННЯМИ МОЖНА ЗВЕРТАТИСЬ ЗА АДРЕСАМИ:
kaf_mev@pnu.edu.ua
liliia.mykhailyshyn@pnu.edu.ua
yuriy.korovchuk@pnu.edu.ua
tel:0342752027