Студентський науковий гурток

Положення про студентський науковий гурток кафедри міжнародних економічних відносин

Постійні учасники студентського наукового гуртка кафедри міжнародних економічних відносин

Програма роботи підсекції міжнародних економічних відносин 

на Звітній науковій конференції студентів ПНУ 

1. Циклічний розвиток глобальної економіки в управлінні діяльністю суб’єктів господарювання в сфері міжнародного бізнесу. Студ. І курсу ОР магістр факультету історії, політології та міжнародних відносин А. Дідорак. спеціальність 073«Менеджмент» (Управління міжнародним бізнесом). Науковий керівник – Л.І. Михайлишин.

2. Стратегія імпортозаміщення як об’єктивний вектор розвитку національної економіки України. Студ. І курсу ОР магістр факультету історії, політології та міжнародних відносин В. Василишин, спеціальність 292 «Міжнародні економічні відносини». Науковий керівник – Л.І. Михайлишин.

3. Аналіз сучасного стану і тенденцій розвитку світової електронної торгівлі. Студ. І курсу ОР магістр факультету історії, політології та міжнародних відносин А. Скавронський, спеціальність 292 «Міжнародні економічні відносини». Науковий керівник – Л.І. Михайлишин.

4. Особливостісті міжнародного «антиофшорного» регулювання. Студ. І курсу ОР магістр факультету історії, політології та міжнародних відносин О.Чернецький. спеціальність 292 «Міжнародні економічні відносини». Науковий керівник – Л.І. Михайлишин.

5. Особливості конкурентної боротьби на міжнародному ринку медичних послуг в умовах пандемії COVID-19. Студ. ІІ курсу ОР бакалавр факультету історії, політології та міжнародних відносин О. Лапковський, спеціальність 292 «Міжнародні економічні відносини». Науковий керівник – Л.І. Михайлишин.

6. Регіони України в системі зовнішньоекономічних відносин. Студ. ІV курсу ОР бакалавр факультету історії, політології та міжнародних відносин М. Духніч, спеціальність 292 «Міжнародні економічні відносини». Науковий керівник – Л.І. Михайлишин.

7. Роль іноземних інвестицій в розвитку економік країн світу. Студ. ІV курсу ОР бакалавр факультету історії, політології та міжнародних відносин О. Піхальчук, спеціальність 292 «Міжнародні економічні відносини». Науковий керівник – Л.І. Михайлишин.

8. Україна на міжнароднх товарних ринках СГ продукції. Студ. ІV курсу ОР бакалавр факультету історії, політології та міжнародних відносин Т. Верний, А. Верний, спеціальність 292 «Міжнародні економічні відносини». Науковий керівник – Л.І. Михайлишин.

9. Сучасні тенденції міжнародної торгівлі товарами. Студ. ІV курсу ОР бакалавр факультету історії, політології та міжнародних відносин О. Бурак, спеціальність 292 «Міжнародні економічні відносини». Науковий керівник – Л.І. Михайлишин.

10. Особливості зовнішньоекономічної діяльності державних підприємств (на прикладі підприємств лісової промисловості). Студ. ІV курсу ОР бакалавр факультету історії, політології та міжнародних відносин Р. Библів, спеціальність 292 «Міжнародні економічні відносини». Науковий керівник – Л.І. Михайлишин.

11. Регіональна політика ЄС і діяльність структурних фондів. Студ. ІV курсу ОР бакалавр факультету історії, політології та міжнародних відносин А. Гарасим’юк, спеціальність 292 «Міжнародні економічні відносини». Науковий керівник – Л.І. Михайлишин.

12. Зовнішня трудова міграція як напрямок взаємодії України зі світовим господарством. Студ. ІV курсу ОР бакалавр факультету історії, політології та міжнародних відносин Х. Кваснюк, спеціальність 292 «Міжнародні економічні відносини». Науковий керівник – Л.І. Михайлишин.

13. Перспективи та тенденції розвитку ринку електромобілів в Україні. Студ. ІІІ курсу ОР бакалавр факультету історії, політології та міжнародних відносин А. Шкварилюк, спеціальність 292 «Міжнародні економічні відносини». Науковий керівник – Л.І. Михайлишин.

14. Структурні характеристики сучасної IT-індустрії в світовій економічній системі. Студ. ІV курсу ОР бакалавр факультету історії, політології та міжнародних відносин М. Мельничук, спеціальність 292 «Міжнародні економічні відносини». Науковий керівник – Ю.І. Коровчук.

15. Феномен «переговорної сили країни» в системі взаємодії економік в рамках функціонування СОТ. Студ. ІV курсу ОР бакалавр факультету історії, політології та міжнародних відносин Т.Гуйдаш, спеціальність 292 «Міжнародні економічні відносини». Науковий керівник – Ю.І. Коровчук.

16. Особливості функціонування світового ринку праці крізь призму теорій економічної циклічності. Студ. ІІ курсу ОР бакалавр факультету історії, політології та міжнародних відносин А. Масевич і Х. Гусак, спеціальність 292 «Міжнародні економічні відносини». Науковий керівник – Ю.І. Коровчук.

17. ТНК та особливості їх функціонування в умовах глобальної пандемії COVID-19 . Студ. ІІІ курсу ОР бакалавр факультету історії, політології та міжнародних відносин А. Гуйдаш, спеціальність 292 «Міжнародні економічні відносини». Науковий керівник – Ю.І. Коровчук.

18. Перспективи розвитку енергетики України в контексті змін міжнародних економічних відносин. Студ. ІІІ курсу ОР бакалавр факультету історії, політології та міжнародних відносин А. Колотило, спеціальність 292 «Міжнародні економічні відносини». Науковий керівник – О.І. Когут-Ференс.

19. Ефективність управління державним боргом як ключова складова економічної стратегії держави. Студ. ІІІ курсу ОР бакалавр факультету історії, політології та міжнародних відносин А. Колотило, спеціальність 292 «Міжнародні економічні відносини». Науковий керівник – О.І. Когут-Ференс.

20. Формування та розвиток міжнародних ринків у сфері фінансових послуг. Студ. ІV курсу ОР бакалавр факультету історії, політології та міжнародних відносин А. Колотило, спеціальність 292 «Міжнародні економічні відносини». Науковий керівник – О.І. Когут-Ференс.

21. Вплив ТНК на потреби та сферу суспільного споживання в глобальній економічній системі. Студ. ІV курсу ОР бакалавр факультету історії, політології та міжнародних відносин Б. Ковтуник, спеціальність 292 «Міжнародні економічні відносини». Науковий керівник – О.І. Когут-Ференс.

22. Вплив транснаціональних корпорацій на економічний розвиток країн. Студ. ІV курсу ОР бакалавр факультету історії, політології та міжнародних відносин Ю. Івасишин, спеціальність 292 «Міжнародні економічні відносини». Науковий керівник – О.І. Когут-Ференс.

23. Проблема становлення та розвитку малого бізнесу в Україні. Студ. ІІ курсу ОР бакалавр факультету історії, політології та міжнародних відносин Д. Жданов, спеціальність 073 «Менеджмент» (Управління міжнародним бізнесом). Науковий керівник – С.І. Благун.

24. Управління організаційними комунікаціями. Студ. ІІ курсу ОР бакалавр факультету історії, політології та міжнародних відносин І. Попіль, спеціальність 073 «Менеджмент» (Управління міжнародним бізнесом). Науковий керівник – С.І. Благун.

25. Антикризове управління економічними суб’єктами в умовах глобальних катастроф. Студ. ІІ курсу ОР бакалавр факультету історії, політології та міжнародних відносин Є. Ляшенко, спеціальність 073 «Менеджмент» (Управління міжнародним бізнесом). Науковий керівник – С.І. Благун.

26. Міжнародний ринок крипто-валют: суперечності та перспективи розвитку. Студ. ІV курсу ОР бакалавр факультету історії, політології та міжнародних відносин І. Бандрівська, спеціальність 292 «Міжнародні економічні відносини». Науковий керівник – С.І. Благун.

27. Оцінка особливостей формування якості життя населення світу та напрями \\ удосконалення. Студ. ІV курсу ОР бакалавр факультету історії, політології та міжнародних відносин Н. Поживотенко, спеціальність 292 «Міжнародні економічні відносини». Науковий керівник – С.І. Благун.

28. Особливості функціонування європейської валютної системи. Студ. ІV курсу ОР бакалавр факультету історії, політології та міжнародних відносин О. Остапишин, спеціальність 292 «Міжнародні економічні відносини». Науковий керівник – С.І. Благун.

29. Сучасні тенденції міжнародного науково-технічного співробітництва ІТ-компаній. Студ. ІV курсу ОР бакалавр факультету історії, політології та міжнародних відносин О. Якуб’як, спеціальність 292 «Міжнародні економічні відносини». Науковий керівник – О.І. Дідченко.

30. Вплив США на світовий ринок нафти і газу. Студ. ІV курсу ОР бакалавр факультету історії, політології та міжнародних відносин Х. Гнатюк, спеціальність 292 «Міжнародні економічні відносини». Науковий керівник – О.І. Дідченко.

31. Особливості залучення України до процесу міжнародної трудової міграції. Студ. ІV курсу ОР бакалавр факультету історії, політології та міжнародних відносин І. Плотнікова, спеціальність 292 «Міжнародні економічні відносини». Науковий керівник – О.І. Дідченко.

32. Міжнародний рух трудових ресурсів в сучасних умовах. Студ. ІV курсу ОР бакалавр факультету історії, політології та міжнародних відносин О. Остропольський, спеціальність 292 «Міжнародні економічні відносини». Науковий керівник – О.Г. Родіна.

33. Сучасний стан і перспективи розвитку інтеграційних відносин України з ЄС. Студ. ІV курсу ОР бакалавр факультету історії, політології та міжнародних відносин Х. Марків, спеціальність 292 «Міжнародні економічні відносини». Науковий керівник – О.Г. Родіна.

34. Особливості інтеграції України в світовий туристичний ринок. Студ. ІV курсу ОР бакалавр факультету історії, політології та міжнародних відносин Я. Федюк, спеціальність 292 «Міжнародні економічні відносини». Науковий керівник – О.Г. Родіна.

35. Вплив процесу урбанізації на сучасну сферу глобальних економічних відносин. Студ. ІV курсу ОР бакалавр факультету історії, політології та міжнародних відносин О. Остропольський, спеціальність 292 «Міжнародні економічні відносини». Науковий керівник – О.В. Сталінська.

 

Фото-звіт роботи підсекції міжнародних економічних відносин 

на Звітній науковій конференції студентів ПНУ