Інформаційний пакет ECTS

Довідник користувача ECTS

Голосарій термінів Європейської вищої освіти

Інформаційний пакет Університету

ОР Бакалавр зі спеціальності 292 “Міжнародні економічні відносини”

ОР Магістр зі спеціальності 292 “Міжнародні економічні відносини”

ОР Бакалавр зі спеціальності 073 “Менеджмент (Управління міжнародним бізнесом)”