Про кафедру

Кафедра міжнародних економічних відносин Прикарпатського національного університету імені Василя Стефаника створена в квітні 2017 року рішенням Вченої Ради університету (Протокол №4 від 26 квітня 2017 року). Основним пріоритетом її створення стала потреба в підготовці висококваліфікованих кадрів, що мали б здатність координувати процеси економічної інтеграції, відповідати на виклики глобалізації та приймати адекватні управлінські рішення в сфері зовнішньоекономічної діяльності на рівні держави, регіону, адміністративно-територіальних одиниць та окремих підприємств. Підготовка фахівців з міжнародних економічних відносин має неабияке значення для Івано-Франківської області, оскільки основою її  зовнішньоекономічних відносин є поглиблення співробітництва з країнами ЄС, а факт підписання і ратифікації Угоди про Асоціацію між Україною і ЄС та легітимізація безвізового режиму, виносять сфери цього співробітництва на кардинально новий рівень. Диверсифікація можливостей регіону в сфері освоєння і реалізації проектів транскордонного та єврорегіонального співробітництва, відкриття потенційних ринків збуту для підприємств, зацікавленість інвесторів та залучення іноземного капіталу, удосконалення стандартів, поглиблення співпраці в уже існуючих проектах, тощо. Всі ці передумови економічного розвитку України загалом та Івано-Франківської області зокрема, потребують професійного супроводу і кадрового забезпечення, саме це повинна забезпечити кафедра міжнародних економічних відносин Прикарпатського національного університету імені Василя Стефаника.

Підготовка фахівців з спеціальності 292 «Міжнародні економічні відносини» здійснюється кафедрою міжнародних економічних відносин Прикарпатського національного університету імені Василя Стефаника за освітніми рівнями «Бакалавр» і «Магістр». У відповідності до Наказу Міністерства освіти і науки України № 51-л від 17.03.2017 року, ліцензований обсяг студентів ОР «Бакалавр» складає 75 осіб, а Наказом Міністерства освіти і науки України № 111-л від 26.05.2017 року визначено ліцензований обсяг студентів ОР «Магістр» у розмірі 50 осіб.

В роботі кафедри синхронізовано передовий досвід й високі стандарти ПНУ в сфері наукової, викладацької, методичної, видавничої, виховної та організаційної діяльності. Кафедрою встановлюються продуктивні взаємозв’язки з національними та іноземними ВУЗми, налагоджується співпраця з провідними науковцями в сфері міжнародних економічних відносин, здійснюється ретельний підбір науково-педагогічних кадрів.

Першим і діючим завідувачем кафедри міжнародних економічних відносин Прикарпатського національного університету імені Василя Стефаника є доктор економічних наук (спеціальність 08.00.02 – світове господарство і міжнародні економічні відносини, (ДД № 006250)), проф. Михайлишин Лілія Іванівна.