Ми. Світ. Економіка!

Саме під таким гаслом відбулося засідання підсекції кафедри міжнародних економічних відносин за участю викладачів і студентів спеціальності 292 “Міжнародні економічні відносини”, в рамках проведення звітної наукової конференції викладачів, докторантів , аспірантів та студентів Прикарпатського національного університету імені Василя Стефаника за 2018 рік.

У роботі підсекції взяли участь кращі студенти 1-го і 2-го курсів, денної форми навчання спеціальності 292 “Міжнародні економічні відносини”. Представлені результати наукових досліджень відзначаються високим рівнем актуальності, якісним аналітичним наповненням, креативним поєднанням інтересів суб’єктів мікро-, макро- та глобальної економіки,   комплексністю в сфері вирішення сучасних економічних проблем світу і України зокрема.

Процес представлення доповідей учасників засідання підсекції міжнародних економічних відносин вибудовувався в різних  стилях. Окремі учасники попарно висвітлювали спектр наукових проблем з різних ракурсів, що забезпечило можливість більш глибокого їх пізнання та зростання умотивованості для пошуку нових аргументів.